Karpos – The Mediterranean

 

October 2014 to present

Theodora Athanasiou – lavta
Giorgos Mavromanolakis – oud, cretan lute
Myron Greventzakis
– lyra with sympathetic strings

 

|back to projects|