30-07-15 | “Τραγούδι και αρμονική συνοδεία στο λαϊκό και δημοτικό τραγούδι”


Διάρκεια
: 30 ώρες
Ωράριο: 10.00 – 14.00 & 17.00 – 19.00

Το εργαστήριο αυτό προσφέρεται για πρώτη φορά και στοχεύει στη θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της αρμονικής (διατονικής και χρωματικής) συνοδείας / αυτο-συνοδείας επάνω στο λαϊκό ή δημοτικό σκοπό και το τραγούδι.

Η Θεοδώρα Αθανασίου, έχοντας βιωμένη αίσθηση της τραγουδιστικής τέχνης και συνάμα της εμπειρικής οργανοπαιξίας και του ρόλου της κιθάρας μέσα στη λαϊκή παραδοσιακή ορχήστρα, θα προσεγγίσει το θέμα με σημείo εκκίνησης τη μελωδική ανάπτυξη στα αντίστοιχα μουσικά ιδιώματα ενώ στη συνέχεια θα εργαστεί με το μουσικό σύνολο επάνω στα έξης:

‐ βασικές τεχνικές αρμονικής συνοδείας / εναρμόνισης
‐ εναρμόνιση τροπικών μελωδικών φράσεων
‐ τρανσπόρτα, αναστροφές, διαβατικοί φθόγγοι, εναλλακτικές θέσεις, δακτυλοθεσίες
‐ τεχνικές νύξης, πενιές
‐ ρυθμικά μοτίβα συνοδείας ‐ διαφορετικές αρμόνικες προσεγγίσεις ανάλογα με το ρεπερτόριο και την αισθητική του ύφους κάθε περιόδου

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε κιθαρίστες και οργανοπαίκτες κάθε είδους που τραγουδούν ή που θέλουν να τραγουδήσουν κι επιθυμούν να προσεγγίσουν την τέχνη της αυτοσυνοδείας με οποιοδήποτε αρμονικό όργανο, καθώς και σε οργανοπαίκτες (κιθάρα, μπασοκίθαρο, στεριανό και πολίτικο λαούτο, ακορντεόν κ.α.) που θέλουν να εμβαθύνουν στη συνοδευτική μουσική πράξη.

Λόγω της ειδικής εστίασης του εργαστηρίου δεν θα γίνουν δεκτοί σπουδαστές χωρίς όργανο και δεν θα παραδίδονται μαθήματα τραγουδιού σε τραγουδιστές.